Dopravní psychologie

PhDr. Michal Walter

  • platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti s fotografií,
  • řidičský průkaz (pokud vám nebyl zadržen),
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 30 dnů) - vystaví vám jej na vyžádání praktický lékař - týká se jen řidičů po zákazu řízení nebo vybodování  (12 trestných bodů)
  • profesionální řidiči (skupiny C, D) mohou absolvovat  zdravotní prohlídku u praktického lékaře až po absolvování dopravněpsychologického vyšetření,  
  • bez lékařského posudku nelze dopravněpsychologické vyšetření řidičů po zákazu a vybodovaných řidičů provést, výpis ze zdravotní dokumentace či žádanka jsou v tomto případě nedostačující  (formulář Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti si můžete stáhnout v části webu Ke stažení),  
  • výpis z Evidenční karty řidiče,  který od 1.10. 2018 nesmí být starší  30 dnů, vedle identifikačních údajů řidiče obsahuje skupiny a podskupiny řidičského oprávnění a tzv. historii řidiče (všechny přestupky a postihy) – vydá vám jej Odbor dopravněsprávních činností magistrátu nebo Odbor dopravy obce s rozšířenou působností – výpis z bodového hodnocení z České pošty nebo Czech Pointu nestačí, neboť neobsahuje všechny potřebné údaje!!! 
  • od 1.7. 2018 si můžete požádat o výpis z Evidenční karty řidiče na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, tj. všude tam, kde se vydávají řidičské průkazy - bez ohledu na místo Vašeho bydliště
  • seznam obcí s rozšířenou působností je zde 
  • poukaz (žádanku) od praktického lékaře - v případě, že řidič pozbyl zdravotní způsobilosti a o dopravněpsychologické vyšetření žádá praktický lékař, kterému bude také následně posudek o DPV zaslán,
  • kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo), pokud je používáte.