Psychotesty řidičů v Praze a MB

PhDr. Michal Walter - akreditovaný dopravní psycholog

Vezměte s sebou:

  • platný doklad totožnosti s fotografií - občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu - tzv. "biometrie" (u cizinců), 
  • řidičský průkaz (pokud  jej aktuálně vlastníte),
  • výpis z Evidenční karty řidiče,  který od 1.10. 2018 nesmí být starší  30 dnů, vedle identifikačních údajů řidiče obsahuje skupiny a podskupiny řidičského oprávnění a tzv. historii řidiče (všechny přestupky a postihy) – vydá vám jej Odbor dopravněsprávních činností magistrátu nebo Odbor dopravy obce s rozšířenou působností – výpis z bodového hodnocení z České pošty nebo Czech Pointu nestačí, neboť neobsahuje všechny potřebné údaje!!! 
  • od 1.7. 2018 si můžete požádat o výpis z Evidenční karty řidiče na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, tj. všude tam, kde se vydávají řidičské průkazy - bez ohledu na místo Vašeho bydliště, v Praze např. na adrese Podskalská 19, 120 00 Praha 2, kde sídlí Městský úřad Černošice (okres Praha-západ), o výpis možno zažádat v 1. poschodí (registr řidičů), elektronicky se můžete objednat zdehttps://webcall.mestocernosice.cz/obj/index.php?id=1055
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (podle zákona nesmí být starší 30 dnů) - vystaví vám jej na  základě  zdravotní prohlídky praktický lékař - týká se jen řidičů po zákazu řízení (ZŘMV) nebo vybodování  (12 trestných bodů),
  • profesionální řidiči (skupiny C, D) mohou absolvovat  zdravotní prohlídku u praktického lékaře až po absolvování dopravněpsychologického vyšetření,  
  • bez lékařského posudku o zdravotní způsobilosti nelze dopravněpsychologické vyšetření řidičů po zákazu a vybodovaných řidičů provést, výpis ze zdravotní dokumentace či žádanka nejsou v tomto případě dostačující  (formulář Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti si můžete stáhnout v části webu Ke stažení),  
  • seznam obcí s rozšířenou působností je zde 
  • kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo), pokud je používáte.