Dopravní psychologie

PhDr. Michal Walter

Dopravněpsychologické vyšetření (DPV) je v případě profesionálních řidičů podkladem pro posouzení zdravotní způsobilosti řidiče/řidičky. Proto má podle silničního zákona předcházet zdravotní prohlídce u praktického lékaře.

U vybodovaných řidičů (12 bodů) a řidičů po uplynutí zákazu řízení motorových vozidel je potřeba nejdříve navštívit praktického lékaře a prokázat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Potvrzení od praktického lékaře vezměte s sebou k dopravnímu psychologovi a předložte jej. 

DPV obsahuje baterii standardizovaných psychodiagnostických metod, které měří vlastnosti osobnosti a schopnosti klienta v souvislosti s jeho předpoklady k bezpečnému řízení motorového vozidla. DPV je prováděno podle metodiky doporučené Asociací dopravních psychologů ČR, jejíž jsem mimořádným členem (www.dopravnipsychologovecr.cz).

Součástí každé metody jsou instrukce pro klienta, u výkonových testů je zařazen na začátek tzv. zácvik, kde klient prakticky zkouší, jak test funguje. Výsledky každého testu jsou k dispozici okamžitě, většina testů je v počítačové podobě. Proto je vhodné, aby klient měl alespoň základní počítačové dovednosti – byl schopen klikat myší. Při DPV respektuji specifické vlastnosti klienta, jeho věk, zkušenosti a pracovní zařazení. Můj přístup je individuální, preferuji otevřenou a věcnou komunikaci s klientem (řidičem/řidičkou).

Vzhledem k moderním metodám je výsledek DPV v tištěné podobě k dispozici bezprostředně po ukončení testování.

Cena dopravněpsychologického vyšetření je smluvní, minimální cena je 2000,- Kč (včetně DPH).

Doba trvání dopravněpsychologického vyšetření je závislá na náročnosti vyšetření a na přístupu klienta, minimální doba jsou 2 hodiny.