Psychotesty řidičů v Praze a MB

PhDr. Michal Walter - akreditovaný dopravní psycholog

 

Dopravněpsychologické vyšetření (DPV) začíná vstupním rozhovorem s řidičem, dále obsahuje baterii standardizovaných psychodiagnostických metod, které měří klíčové vlastnosti osobnosti a reálné schopnosti klienta se zaměřením na jeho předpoklady k bezpečnému řízení motorového vozidla. DPV je prováděno podle příslušných paragrafů zákona č. 361/2000 Sb., podle vyhlášky a metodiky doporučené Asociací dopravních psychologů ČR, jejíž jsem řádným členem (www.dopravnipsychologovecr.cz). DPV je ukončeno závěrečným rozhovorem, který shrnuje výsledky absolvovaných testů (podrobná zpětná vazba) a příslušná doporučení k bezpečnému řízení motorového vozidla. 

Součástí každé metody jsou instrukce pro klienta, u výkonových testů je zařazen na začátek tzv. zácvik, kde klient prakticky zkouší, jak test funguje. Výsledky každého testu jsou k dispozici okamžitě, většina testů je v počítačové podobě. Proto je vhodné, aby klient měl alespoň základní počítačové dovednosti – byl schopen klikat myší. Při DPV respektuji specifické vlastnosti klienta, jeho věk, zkušenosti a pracovní zařazení. Můj přístup je individuální, preferuji otevřenou a věcnou komunikaci s klientem (řidičem/řidičkou).

V případě dopravněpsychologického vyšetření cizinců je potřeba mít s sebou tlumočníka, který plynule ovládá český jazyk a příslušný cizí jazyk slovem i písmem, avšak větší část testů je ve 20 různých jazycích, které lze alternativně používat.

Vzhledem k moderním metodám a technologiím je výsledek DPV v tištěné podobě k dispozici bezprostředně po ukončení testování.

Posudek o dopravněpsychologickém vyšetření odesílám nejpozději do 24 hodin oskenovaný do datové schránky úřadu, který vydal, resp. odebral řidičský průkaz. 

Cena dopravněpsychologického vyšetření je smluvní, minimální cena je 3000,- Kč. V roce 2024 nebudu ceny zvyšovat, i když došlo ke značnému nárustu nákladů na provedení DPV. 

Doba trvání dopravněpsychologického vyšetření je závislá na náročnosti vyšetření a na přístupu klienta, minimální doba jsou 2 hodiny.