Dopravní psychologie

PhDr. Michal Walter

Co nabízím řidičům,  řidičkám (i dočasně neřídícím) a také strojvůdcům:

Dopravněpsychologické vyšetření (psychotesty)

podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 75/2016 nezbytné 

  • pro vrácení řidičského oprávnění po vybodování  (12 trestných bodů)  nebo po zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV)
  • pro profesionální řidiče (skupiny C, CE, C1, C1E + D, DE, D1, D1E) nad hmotnost vozidla 7,5 tuny
  • pro vrácení řidičského oprávnění pozastaveného ze zdravotních důvodů (především u starších řidičů na základě žádosti praktického lékaře) - formulář Poukaz na vyšetření a Výpis ze zdravotní dokumentace si můžete stáhnout v části webu Ke stažení, stejně tak Metodické usměrnění Ministerstva dopravy  ČR k zákonu č. 48/2016 Sb., kterým se upřesňuje postup při posuzování zdravotní způsobilosti řidičů

Uchazečům o profesi strojvůdce nabízím dopravněpsychologické vyšetření k ověření psychické způsobilosti k výkonu této profese podle zákona  č. 266/1994 Sb. o dráhách - § 46d Zdravotní způsobilost  a vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.   

Všechny osobní  údaje žadatelů o dopravněpsychologické vyšetření jsou chráněny podle  Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulations) - s účinností od 25.5. 2018.  Proto musí každý žadatel podepsat písemný souhlas se zpracováním osobních údajů, bez tohoto souhlasu nelze dopravněpsychologické vyšetření uskutečnit. 

 

 

Kontakt

PhDr. Michal Walter – Psychologické poradenství a diagnostika

Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4 – Nusle

2.patro, kanceláře č. 217  a  č. 219, vpravo za výtahem 

MHD: metro C – Vyšehrad + 200 metrů pěšky 

Parkování ve smíšených zónách za 20,- Kč za hodinu

Mobil: +420 603 546 594
E-mail: 
michal.walter@centrum.cz

Datová schránka: jyknv9y