Psychotesty řidičů v Praze a MB

PhDr. Michal Walter - akreditovaný dopravní psycholog

OPATŘENÍ PROTI COVID-19 (PREVENCE)

            Na dopravněpsychologických pracovištích jsou dodržována aktuálně platná  

hygienická a protiepidemická opatření. 

Prioritou je ochrana zdraví jak přítomného klienta, tak i dopravního psychologa.  Týká se to především důkladné očisty rukou před vyšetřením,  zakrytí nosu a úst respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 (od 1.3. 2021) a dodržení bezpečné vzdálenosti. Pracoviště je pravidelně dezinfikováno. Na místě je k dispozici dezinfekce na ruce, gelové ochranné rukavice a digitální teploměr.  Vyšetření jsou prováděna výhradně individuálně (1 + 1).  Je dodržena stanovená plocha  15 metrů čtverečních na 1 osobu.  

 

Co nabízím řidičům a řidičkám (i dočasně neřídícím) a také strojvůdcům?

Dopravněpsychologické vyšetření (psychotesty řidičů) -

posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla 

podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 75/2016 nezbytné pro

  • vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV) nebo vybodování (12 bodů) nebo obojí najednou, 
  • profesionální řidiče (skupiny C, CE, C1, C1E + D, DE, D1, D1E), kteří řídí vozidla o hmotnosti  nad 7,5 tuny,
  • učitele autoškol - vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Uchazečům o profesi strojvůdce nabízím dopravněpsychologické vyšetření k ověření psychické způsobilosti k výkonu této profese podle zákona  č. 266/1994 Sb. o dráhách - § 46d Zdravotní způsobilost  a vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.   

Všechny osobní  údaje žadatelů o dopravněpsychologické vyšetření jsou chráněny podle  Zákona č. 110/2019  Sb. o zpracování osobních údajů, který je v účinnosti od 25.4. 2019  a navazuje na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulations). Proto musí každý žadatel podepsat písemný souhlas se zpracováním osobních údajů, bez tohoto souhlasu nelze dopravněpsychologické vyšetření uskutečnit. 

We also provide psychological assessment  (fitness to drive) for foreigners, bigger part of psychological testing (performance tests and personality questionnaires) can be set in foreign language, but for better understanding of context we require assistance of translator. 

Cena dopravněpsychologického vyšetření je smluvní, minimální cena je 2 500,- Kč včetně DPH, minimální doba provedení je přibližně 2 hodiny.

V případě nedostavení se k dohodnutému termínu dopravněpsychologického vyšetření bez omluvy účtuji storno poplatek ve výši 100% ceny.

Dopravněpsychologické vyšetření je odborná činnost, která podle zákona vyžaduje vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, postgraduální vzdělávání, minimálně 3 letou praxi v dopravní psychologii, odbornou kvalifikaci (akreditaci Ministerstva dopravy ČR), specifické přístrojové vybavení a další náležitosti stanovené příslušnou vyhláškou. 

Upozornění: Jestli Vám někdo nabízí dopravněpsychologické levně (za cenu nižší než 1 500,- Kč) a rychle (např. za 15 až 20 minut),  tak to zřejmě nebude dopravněpsychologické vyšetření, ale jeho replika (neboli fake).  Platnost tohoto posudku o DPV je přinejmenším diskutabilní, ale to je otázka pro právníky.

Je ve vašem vlastním zájmu, aby vaše dopravněpsychologické vyšetření proběhlo v souladu s platnou právní úpravou.  

Cenu DPV lze výrazně snížit použitím nekvalifikované (neakreditované/neoprávněné) osoby, nepoužíváním předepsaného psychometrického vybavení, neplacením daní, nevystavováním daňových dokladů klientům a pod. 

Čas dopravněpsychologického vyšetření lze zkrátit nedodržením  předepsaného postupu a obsahu, který je definován zákonem a vyhláškou.  

Ani jedno z výše uvedeného ode mě neočekávejte. 

Písemně jsem se zavázal, že budu dodržovat Etický kodex psychologické profese. 

 

            

 

 

Kontakty

Psychotesty řidičů v Praze:

PhDr. Michal Walter – Psychologické poradenství a diagnostika (OSVČ)     

Dopravněpsychologická vyšetření řidičů a strojvůdců 

Mobil: +420 603 546 594

Malá Štěpánská 1930/7, 12000 Praha 2 - Nové Město 

MHD: metro B – Karlovo náměstí, zastávky tramvají Karlovo náměstí a Štěpánská + 200 metrů pěšky 

Kontaktovat mě můžete i prostřednictvím Messengeru na Facebooku: https://www.facebook.com/michal.walter.9

E-mail: michal.walter@centrum.cz

Mapa: 

https://www.google.com/search?q=Mal%C3%A1+%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nsk%C3%A1+1930%2F7&rlz=1C1GGRV_enCZ768CZ768&oq=Mal%C3%A1+%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nsk%C3%A1+1930%2F7&aqs=chrome..69i57j0i333.22502j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Datová schránka: jyknv9y